Uvjeti poslovanja

NARUČIVANJE:
Proizvodi se naručuju elektronskim obrascem. Da bi proces narudžbe bio ispravan i potpun, kupac je dužan pravilno ispuniti obrazac za prijavu